Solitair of “zelfstandige” speeltijd per leeftijd

Ik schrijf deze artikelen met veel plezier voor mijn lezers, jullie. Ik accepteer geen betaling voor het schrijven van reviews, mijn mening over producten is die van mijzelf, maar als je mijn aanbevelingen nuttig vindt en je uiteindelijk iets koopt via een van de links kan ik daar mogelijk een commissie over ontvangen. Meer informatie

Altijd wat te doen voor de vakantie of regenachtige dag?

Speelkeuze heeft nu de ultieme doeboek collectie, met meer dan 60 pagina's aan leuke kleurplaten en educatieve puzzels.

Zelfstandig spel

Solitair spel, vaak zelfstandig spel genoemd, is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Het is een fase waarin het kind zelfstandig speelt, zonder interactie met anderen. Het kind ontdekt zijn omgeving, speelgoed en zichzelf. Het is een veilige manier om nieuwe dingen te leren, creativiteit te ontwikkelen en onafhankelijkheid te bevorderen.

Volgens onderzoek van Nelson, L., Hart, C., & Evans, C. (2008) is niet al het solitaire spel gelijk, maar moeten kinderen na deze ontwikkelingsfase wel leren samenspelen. Uit hun studie onder 361 kleuters bleek dat solitair-functioneel spel leidde tot terughoudend gedrag en minder sociaal spel en dat solitair-imaginair spel was gelinkt aan lagere acceptatie door leeftijdsgenoten en meer sociale aanpassingsproblemen.

De zelfstandige speeltijd varieert per leeftijdsgroep, zoals je hieronder kunt zien.

  • Zelfstandig spelen begint bij 3 maanden, eerst met 5-10 minuten een of twee keer per dag. Het kind geniet van kleurrijke speeltjes met geluid.
  • Bij zuigelingen 3 tot 6 maanden wordt het al 15-30 minuten. Nu leren ze speelgoed vast te houden en geluiden te maken.
  • Baby’s kunnen 30-60 minuten zelfstandig spelen en beginnen met het stapelen van blokken en het omslaan van boekpagina’s.
  • 2-jarigen en 3-jarigen spelen 60-90 minuten, waarin ze complexere activiteiten uitvoeren zoals tekenen en bouwen.
  • 4- tot 5-jarigen houden zichzelf 60-90 minuten bezig met meer gestructureerd spel en activiteiten die hun interesses weerspiegelen.
  • Vanaf 6 a 7 jaar en ouder, kunnen kinderen zich 90-120 minuten zelf vermaken, waarbij ze hun spel verder ontwikkelen en uitbreiden.

Onafhankelijk spel heeft tal van voordelen. Het stimuleert de creativiteit, bevordert de onafhankelijkheid, bereidt kinderen voor op toekomstige inspanningen en helpt bij het ontwikkelen van hun voorkeuren en interesses.

Hoeveel minuten kan jouw kind alleen spelen

Van peuter naar kleuter doeboek collectie

Educatieve spelletjes en kleurplaten voor 3 t/m 6 jaar

Dit e-book, samen met de bijbehorende printables, zal je peuter en kleuter heel erg leuk vinden. In elke fase van de ontwikkeling kan hij of zij er lekker mee spelen, samen met mama en papa.

Koop bij Bol.com

Op welke leeftijd begint solitair spel?

Solitair spel begint met 3 maanden oud. Dit is de fase waarin baby’s beginnen te ontdekken en te manipuleren. Ze leren hoe ze dingen onafhankelijk kunnen aanpakken. Dit is essentieel voor hun vroege motorische bewustzijn en interactie met hun omgeving.

Op deze leeftijd spelen kinderen meestal 5-10 minuten een of twee keer per dag. Ze genieten van het ontdekken van speelgoed en andere objecten. Bijvoorbeeld, een baby kan gefascineerd zijn door het rammelen van een speeltje of het voelen van verschillende texturen.

Dit solitaire spel blijft doorgaan tot de leeftijd van 2 jaar. Tijdens deze fase leren kinderen hoe ze langer zelfstandig kunnen spelen. Dit is een belangrijke stap in hun ontwikkeling.

Hoe ziet zelfstandig spel voor zuigelingen eruit?

Onafhankelijk spel voor zuigelingen van 3 tot 6 maanden omvat interactie met speelgoed, zoals het vasthouden en schudden van een rammelaar, het slaan op een oppervlak als een trommel, of het omslaan van boekpagina’s.

Baby’s kunnen 15-30 minuten, een of twee keer per dag, zelfstandig spelen. Dit kan bijvoorbeeld met kleurrijke plaatjes in boeken, sorteer- en stapelspeelgoed, of stapelspeelgoed.

Onafhankelijk spel moedigt zuigelingen ook aan om hun interesses te ontdekken. Let op hun speelvoorkeuren: houden ze van blokken stapelen, met keukengerei spelen, of kijken ze graag naar boeken?

Wat zijn voorbeelden van solitair spel voor baby’s?

Voorbeelden van solitair spel van baby’s zijn het spelen met een speelbord, blokken, kleurrijke plaatjes, boeken, sorteren, stapelen en stapelspeelgoed.

Baby’s kunnen 30-60 minuten een of twee keer per dag solitair spelen. Om solitair spel te bevorderen, moedig je kind aan om te verkennen en te ontdekken. Bied verschillende speeltjes aan, zoals een speelgym, een speelgoed dat geluid maakt, of gebruiksvoorwerpen die veilig zijn voor baby’s. Laat je kind al vroeg tijdens speeltijd onafhankelijk zijn.

Hoe spelen 2-jarigen al zelfstandig?

2-jarigen geven vaak de voorkeur aan korte zelfstandige speelperiodes van 60-90 minuten, één of twee keer per dag. Voorbeelden van zelfstandig spel zijn blokken stapelen, pagina’s van een boek omslaan of met speeldeeg spelen.

Het bevorderen van solitair spel begint met het aanbieden van een veilige en stimulerende omgeving. Het is belangrijk om een verscheidenheid aan speelgoed en materialen te bieden die passen bij de interesses van het kind. Dit kan variëren van kleurpotloden en papier voor het maken van kunst, tot LEGO’s, poppen en actiefiguren voor rollenspel.

Het is essentieel om het kind onafhankelijk te laten spelen zonder te onderbreken of te sturen. Dit bevordert de creativiteit en zelfontdekking. Het is ook belangrijk om positief gedrag te modelleren en te prijzen, zoals het opruimen van speelgoed na het spelen.

Ouders kunnen het kind ook aanmoedigen om nieuwe activiteiten te verkennen, zoals het bouwen van een treinbaan of het maken van een tekening. Het is belangrijk om te vermijden dat het kind zich bezighoudt met gevaarlijke activiteiten en om geleidelijk de speeltijd te verlengen naarmate het kind comfortabeler wordt met het spelen.

Welke solitaire activiteiten kan een 3-jarige doen?

Voorbeelden van solitaire activiteiten voor 3-jarigen zijn puzzels maken, met blokken spelen, tekenen, of met poppen of treinen spelen. Deze activiteiten helpen kinderen om hun voorkeuren te ontdekken en hun verbeeldingskracht te ontwikkelen. Ze kunnen 60-90 minuten per dag, een of twee keer, zelfstandig spelen.

Het bevorderen van solitair spel begint met het aanbieden van een veilige en stimulerende omgeving. Zorg voor een verscheidenheid aan speelgoed en materialen die aansluiten bij de interesses van het kind. Laat het kind zelf kiezen waarmee het wil spelen.

Onderbreek of stuur het spel niet, maar laat het kind zelf ontdekken en ideeën ontwikkelen. Prijs het kind voor zijn inspanningen en creativiteit. Dit moedigt het kind aan om verder te verkennen en te ontdekken.

Het is ook belangrijk om het kind te leren hoe het zichzelf kan vermaken, wat het voorbereidt op toekomstige onafhankelijkheid.

Hoe ziet solitair spel eruit voor 4-jarigen?

Het solitair spel van 4-jarigen omvat vaak het bouwen met blokken, tekenen, het houden van een theekransje met poppen of het spelen met een treinset. Kinderen kiezen activiteiten op basis van hun voorkeuren en interesses. Ze kunnen 60 tot 90 minuten per dag, een of twee keer, zelfstandig spelen.

Ook bij deze leeftijd is het belangrijk het kind te stimuleren om nieuwe ideeën te ontdekken en te verkennen. Prijs het kind voor het zelfstandig werken aan een project, zoals het voltooien van een puzzel of het kleuren van een tekening.

Hoe lang kunnen 5-jarigen zelfstandig spelen?

Afhankelijk van hun voorkeuren, kunnen 5-jarigen 60-90 minuten een of twee keer per dag zelfstandig spelen. Dit varieert echter per kind, dus ouders moeten de speeltijd aanpassen om aan de behoeften van hun kind te voldoen.

Voorbeelden van solitair spel voor deze leeftijd zijn het bouwen met blokken, tekenen, constructiespel, actiespellen en rollenspellen. Een kind kan bijvoorbeeld kiezen om een complexe puzzel te voltooien, met Lego’s te bouwen, een boek te kleuren, te doen alsof met poppen of actiefiguren, of met een treinset te spelen. Deze activiteiten bieden een breed scala aan speelgoed en stimuleren kinderen om te verkennen en te ontdekken.

Hoe lang kunnen 6-jarigen zichzelf vermaken?

Meestal kunnen 6-jarigen 90-120 minuten per keer, een of twee keer per dag, zelfstandig spelen. Activiteiten kunnen variëren van bouwen met blokken tot tekenen. Ze kunnen bijvoorbeeld een complexe constructie maken met LEGO of zich in een tekenproject storten.

Het bevorderen van solitair spel kan door het kind aan te moedigen om zijn interesses te verkennen en te ontdekken. Stel bijvoorbeeld een uitdaging voor, zoals het voltooien van een puzzel of het maken van iets moois van papier.

Speelgoed zoals poppen, treinsets en boeken kunnen het kind bezighouden. Dramatisch spel, zoals doen alsof ze in een keuken werken of een dekenfort bouwen, kan ook deel uitmaken van hun speeltijd.

Hoe ziet solitair spel eruit voor 7 jaar en ouder?

Solitair spel voor kinderen van 7 jaar en ouder is complex en zelfgestuurd. Ze besteden 90-120 minuten per dag, een of twee keer, aan activiteiten zoals bouwen met blokken, tekenen, constructies maken of actiefiguren gebruiken. Ze ontwikkelen voorkeuren voor bepaalde materialen en creëren modellen of scenario’s.

Het bevorderen van solitair spel is belangrijk. Het leert kinderen onafhankelijk te zijn, stimuleert positieve zelfontdekking en bereidt ze voor op toekomstige hobby’s.

Strategieën om solitair spel te bevorderen omvatten het aanbieden van middelen zoals boeken, speelgoed, poppen en muziekinstrumenten. Geef kinderen de ruimte om hun interesses te verkennen en stel grenzen voor schermtijd. Betrek ze bij knutselprojecten en prijs hun inspanningen.

Wat zijn de belangrijke voordelen van zelfstandig spelen?

Zelfstandig spelen helpt kinderen verschillende vaardigheden te ontwikkelen zoals creativiteit, probleemoplossend denken en autonomie. Het stimuleert kinderen om hun eigen ideeën en verbeelding te gebruiken, wat hun creativiteit bevordert. Het stelt hen ook in staat om problemen zelfstandig op te lossen, wat hun probleemoplossend vermogen versterkt.

Zelfstandig spelen moedigt ook autonomie aan. Het stelt kinderen in staat om zonder constante supervisie of interactie te spelen, wat hun zelfvertrouwen en vertrouwen in hun eigen vaardigheden bevordert. Bovendien biedt het ouders een broodnodige pauze, waardoor ze hun andere verantwoordelijkheden kunnen nakomen.

Volgens het onderzoek van Palagi, E. (2008), had solitair spelen bij bonobo’s een belangrijke rol in het triggeren van sociaal spelen. Dit suggereert dat zelfstandig spelen ook kan bijdragen aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Het kan verlegen kinderen helpen om zich op hun gemak te voelen in sociale situaties, en het kan ook bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en zelfvertrouwen.

Tenslotte, zelfstandig spelen bevordert ook de ontwikkeling van emotionele vaardigheden. Het stelt kinderen in staat om hun emoties te verkennen en te begrijpen, wat hen helpt om beter met hun emoties om te gaan. Het is een belangrijke ontwikkelingsfase die ook een gevoel van kalmte en betrokkenheid geeft, wat bijdraagt aan hun algehele welzijn.

Waar past solitair spel in de ontwikkelingsfasen?

De ontwikkelingsfasen zijn kritieke perioden in het leven van een kind waarin ze verschillende vaardigheden leren en ontwikkelen. Deze fasen variëren afhankelijk van het kind en zijn onder andere: onbezet, solitair, parallel, associatief en coöperatief spel. Deze fasen zijn geïdentificeerd door onderzoeker Mildred Parten van de Universiteit van Minnesota.

Solitair spel is een belangrijke fase waarin het kind eerst alleen speelt. Het begint als een baby en gaat door tot het kind volledig geïnteresseerd is in interactie met anderen. Solitair spel is cruciaal omdat het het kind in staat stelt zijn lichaam te ontdekken, bewegingen te maken en te leren zonder hulp. Het bevordert ook de ontwikkeling van onafhankelijk denken en creativiteit.

Solitair spel helpt bij het opbouwen van vaardigheden die belangrijk zijn voor toekomstige fasen. Het leert het kind zichzelf te vermaken, wat bijdraagt aan emotionele ontwikkeling. Het bereidt het kind ook voor op parallel spel, waarbij kinderen naast elkaar spelen maar niet direct met elkaar interageren.

Waarom is spelgebaseerd leren belangrijk, zelfs als het solitair is?

Spelgebaseerd leren, zelfs solitair, is belangrijk om kinderen te helpen de wereld te begrijpen, hun leerproces te stimuleren en hun vaardigheden voor school te ontwikkelen. Spelen laat kinderen hun voorkeuren ontdekken, kritisch denken opbouwen en zich voorbereiden op de toekomst.

Belangrijk om te noteren is dat kinderen onafhankelijkheid nodig hebben. Solitair spelen entertaint niet alleen, maar bevordert ook creativiteit. Het stelt kinderen in staat om spelenderwijs te ontdekken, te ontwikkelen en te verkennen.

Een van de redenen waarom spelen belangrijk is, is dat het zelfvertrouwen opbouwt. Het leert kinderen om problemen op te lossen, verbetert hun concentratie en houdt ze kalm en betrokken zonder hulp.

Wat moet het beste zelfstandige speelgoed hebben?

Het beste zelfstandige speelgoed moet veilig zijn en bestand tegen frequent en ruw gebruik. Het speelgoed moet de aandacht van het kind trekken en het langdurig vermaken. Het moet interactie met het speelgoed bevorderen en de ontwikkeling stimuleren.

Daarnaast moet het speelgoed leeftijdsgebonden zijn en de mogelijkheid bieden om verschillende vaardigheden te leren. Bijvoorbeeld, bouwspeelgoed zoals blokken of LEGO stimuleert de fijne motoriek en het ruimtelijk inzicht. Muziekinstrumenten bevorderen de muzikale ontwikkeling en het ritmegevoel.

Altijd wat te doen voor de vakantie of regenachtige dag?

Speelkeuze heeft nu de ultieme doeboek collectie, met meer dan 60 pagina's aan leuke kleurplaten en educatieve puzzels.

Joost Nusselder, de oprichter van speelkeuze.nl is een content marketer, vader en houdt van het uitproberen van nieuw speelgoed. Hij kwam als kind al in aanraking met alles rondom spellen toen zijn moeder de Tinnen Soldaat begon in Ede. Nu maakt hij samen met zijn team hulpvaardige blog artikelen om trouwe lezers te helpen bij leuke speel ideetjes.