Start een gesprek over online veiligheid

Het kan moeilijk zijn om het gesprek met je kind te starten over wat ze online doen of met wie ze misschien praten, maar het is oh zo belangrijk. en je kan het leren!

Gebruik deze checklist om het gesprek met je kind over apps en online gedrag op gang te brengen:

Veilig online gesprekspunten promo

(download hem hier)

Start een goed gesprek

Regelmatig praten, zoals je ook zou doen over hun schooldag, zal je kind helpen zich op zijn gemak te voelen over dit onderwerp.

Dat is nodig om naar je toe te kunnen komen, als ze zich een keer ergens zorgen over maken.

Het kan helpen om:

Hoe kan mijn kind zich voelen wanneer we samen over online veiligheid spreken?

Voor kinderen is het online leven het echte leven. 

Het kan helpen om na te denken over hoe jouw kind zich zou kunnen voelen door ze te laten delen wat ze online doen voordat jij tegen ze praat met regels.

Sommige emoties die ze kunnen voelen zijn:

Maak het herkenbaar

Het onderwerp benaderen lijkt een beetje op hoe men het onderwerp van de bloemetjes en de bijtjes zou benaderen. 

In plaats van er willekeurig in te springen, is het beste om openingen te vinden om in het onderwerp te duiken op een manier waar je kind zich mee kan identificeren.

Wacht bijvoorbeeld tot ze je vragen stellen. Misschien hebben ze op een sociale-mediasite een vriendschapsverzoek ontvangen van iemand die ze niet kennen. Gebruik deze kans om met hen te praten over privacy en internetveiligheid.

Een andere manier is om zelf dergelijke kansen te creëren. 

Nadat je een aantal selfies met je kind hebt gemaakt, kun je hem bijvoorbeeld vragen of ze denken dat het goed is om de selfie op Facebook te plaatsen. 

Onderzoek met hen om verder na te denken over de implicaties van dergelijke acties en hoe ze zichzelf online kunnen beschermen.

Gebruik ook onze gesprekspunten checklist over online veiligheid in de volgende sectie om het gesprek op gang te brengen.