Speelkeuze's ultieme doeboek collectie Download doeboek

VARK leerstijlen: Visueel, auditief, lezen/ schrijven, kinesthetisch

Ik schrijf deze artikelen met veel plezier voor mijn lezers, jullie. Ik accepteer geen betaling voor het schrijven van reviews, mijn mening over producten is die van mijzelf, maar als je mijn aanbevelingen nuttig vindt en je uiteindelijk iets koopt via een van de links kan ik daar mogelijk een commissie over ontvangen. Meer informatie

Altijd wat te doen voor de vakantie of regenachtige dag?

Speelkeuze heeft nu de ultieme doeboek collectie, met meer dan 60 pagina's aan leuke kleurplaten en educatieve puzzels.

VARK leerstijlen

Het VARK-model, uitgevonden door Neil Fleming in 1987, is een raamwerk voor het begrijpen van individuele leerstijlen. Het model identificeert vier primaire types van leerlingen: Visueel, auditief, lezen en schrijven en kinesthetisch. Ieder persoon heeft een dominante manier van informatie verwerken.

Visuele leerlingen verwerken informatie beter door te kijken naar beelden en schema’s. Auditieve leerlingen leren door te luisteren en te spreken. Lezers/schrijvers geven de voorkeur aan tekstgebaseerde input. Kinesthetische leerlingen leren door te doen en te ervaren.

We leren allemaal anders. Dit is cruciaal voor het onderwijs omdat het begrijpen van deze verschillen kan helpen om effectievere leeromgevingen te creëren. Het aanpassen van de onderwijsmethoden aan de leerstijlen van de leerlingen kan hun begrip en retentie van de stof verbeteren.

In een klaslokaal kan elke leerstijl worden ondersteund. Visuele leerlingen kunnen baat hebben bij diagrammen en illustraties. Auditieve leerlingen kunnen profiteren van discussies en lezingen. Lezers/schrijvers kunnen worden geholpen door leesopdrachten en schrijfoefeningen. Kinesthetische leerlingen kunnen leren door praktische activiteiten en experimenten.

Een studie uit 2017, getiteld “Toepassing van het VARK-leermodel op de cursus ‘Datastructuren en algoritmen'” door Stojanova et al., toonde aan dat de combinatie van traditionele lesmethoden met visualisatietools, video’s, animaties en praktische oefeningen een significant positief effect heeft op het leren en begrip van studenten.

Naast formele onderwijsomgevingen zijn ook informele leeromgevingen belangrijk. Deze bieden vaak meer flexibiliteit en kunnen beter aansluiten bij de individuele leerstijlen. Informeel leren kan ook de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen verhogen.

Belangrijke pedagogische leertheoretici zijn onder andere David Kolb, Rita en Kenneth Dunn, Marilee Sprenger en Neil Fleming. Hun theorieën hebben sterk bijgedragen aan ons begrip van hoe mensen leren.

Elke maand een speel thema in je mailbox?

Leuke speeltips, doeboekjes en meer met als eerste mail onze gratis mini-gids "educatief speelgoed"

We zullen je email adres alleen gebruiken voor deze nieuwsbrief en respecteren jouw privacy

Wat zijn de 4 leerstijlen in het VARK model?

Volgens het VARK-model zijn de vier leerstijlen visueel, auditief, lezen en schrijven, en kinesthetisch. We hebben allemaal een primaire of dominante leerstijl. Dit betekent dat we informatie beter begrijpen en onthouden als we deze in onze voorkeursstijl ontvangen.

Visuele leerlingen hebben baat bij visuele materialen zoals diagrammen en modellen. Auditieve leerlingen absorberen informatie het best door te luisteren, bijvoorbeeld naar opnames of lezingen. Lezers en schrijvers leren het best door het nemen van notities, het schrijven van samenvattingen of essays. Kinesthetische leerlingen gedijen bij het betrekken van hun zintuigen en activiteiten, zoals bouwen of doen.

Elk type heeft zijn eigen unieke voordelen en strategieën om het leren te verbeteren. Het VARK-model helpt individuen hun dominante leerstijl te identificeren en te gebruiken om hun educatieve ervaring te verbeteren. Sommige mensen hebben een combinatie van leerstijlen, dit staat bekend als multimodaal leren.

Hieronder is een diagram van de vier leerstijlen.

Vark leerstijlen diagram

Onderstaande quiz kan je helpen om je leerstijl te bepalen.


Lees elke vraag en selecteer het antwoord dat het beste bij je past. Druk vervolgens op de knop “Bereken Leerstijl” en je krijgt te zien wat jouw voorkeur leerstijl is.

 1. Als ik nieuwe informatie probeer te begrijpen, vind ik het het meest behulpzaam om:
  Diagrammen, grafieken en afbeeldingen te bekijken
  Naar iemand te luisteren die het uitlegt
  Teksten te lezen of aantekeningen te maken
  Actief deelnemen, dingen uitproberen en oefenen
 2. Bij het leren van nieuwe woorden of begrippen, vind ik het het prettigst om:
  Afbeeldingen of mindmaps te gebruiken
  De uitspraak van de woorden te horen
  Woorden op te schrijven en definities te lezen
  De woorden in de praktijk te gebruiken
 3. Wanneer ik iets onthoud, helpt het me het meest als ik:
  Het visualiseer in mijn hoofd
  Het in gedachten hoor
  Het opschrijf of lees
  Het fysiek ervaar of ermee oefen
 4. Als ik informatie moet presenteren aan anderen, geef ik de voorkeur aan:
  Visuele hulpmiddelen zoals dia’s of diagrammen
  Een mondelinge presentatie met gesprek
  Geschreven rapporten of hand-outs
  Demonstraties of praktische voorbeelden
 5. Als ik nieuwe vaardigheden aanleer, leer ik het liefst door:
  Het bekijken van instructievideo’s
  Het beluisteren van instructies
  Het lezen van handleidingen
  Het directe praktijkervaring
 6. Bij het oplossen van problemen geef ik de voorkeur aan:
  Het visualiseren van de situatie
  Het bespreken van het probleem met anderen
  Het analyseren van geschreven informatie
  Het uitproberen van verschillende oplossingen
 7. Tijdens het studeren of werken houd ik ervan om:
  Met kleurcodes en diagrammen te werken
  Discussies te voeren en met anderen te werken
  Notities te maken en teksten te lezen
  Praktische oefeningen te doen
 8. Als ik instructies volg, geef ik de voorkeur aan:
  Afbeeldingen of kaarten
  Mondelinge instructies
  Geschreven instructies
  Demonstaties of praktische voorbeelden
 9. Als ik iets nieuws leer, vind ik het prettig om:
  Afbeeldingen en grafieken te bestuderen
  Te luisteren naar instructies of gesprekken
  Teksten en handleidingen te lezen
  Praktische oefeningen te doen
 10. Wanneer ik een nieuw onderwerp bestudeer, geef ik de voorkeur aan:
  Visuele bronnen zoals video’s en afbeeldingen
  Het luisteren naar lezingen of gesprekken
  Het lezen van boeken en teksten
  Het zelf uitproberen en experimenteren
 11. Als ik nieuwe informatie probeer te begrijpen, vind ik het het meest behulpzaam om:
  Diagrammen, grafieken en afbeeldingen te bekijken
  Naar iemand te luisteren die het uitlegt
  Teksten te lezen of aantekeningen te maken
  Actief deelnemen, dingen uitproberen en oefenen

Je dominante leerstijl is: Visueel
Je dominante leerstijl is: Auditief
Je dominante leerstijl is: Lezen/schrijven
Je dominante leerstijl is: Kinesthetisch


Ook de VARK-vragenlijst op vark-learn.com is een betrouwbare optie. Deze vragenlijst helpt je te identificeren welke leerstijl dominant is: visueel, auditief, lezen/schrijven of kinesthetisch.

Door de vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in je voorkeuren. Je kunt bijvoorbeeld ontdekken dat je informatie beter onthoudt door te luisteren dan door te lezen. Of dat je een combinatie van verschillende stijlen gebruikt.

1. Visueel

Visueel leren is een onderwijsstijl waarbij informatie wordt begrepen en onthouden door het te zien. Het betreft het gebruik van beelden, diagrammen, grafieken en andere visuele materialen om details te leren en te onthouden. Deze stijl maakt gebruik van de sterke punten van het visuele geheugen van de leerling.

Kenmerken van deze leerstijl zijn een een groter gemak bij het onthouden van informatie die visueel wordt gepresenteerd en een neiging om informatie te organiseren in een visueel begrijpelijke vorm. Visuele leerlingen hebben vaak moeite met traditionele leermethoden die voornamelijk op tekst zijn gebaseerd.

Visuele leerlingen hebben bepaalde kenmerken. Ze zijn vaak goede waarnemers, hebben een scherp oog voor detail en kunnen situaties effectief interpreteren door te kijken. Ze hebben vaak een nette uitstraling en een georganiseerde manier van doen, wat een indicator kan zijn van hun voorkeur voor visuele planning en organisatie.

Voorbeelden van leermethoden en activiteiten die passen bij dit type leren zijn het maken van notities met veel witruimte en diagrammen, het gebruik van flashcards met afbeeldingen, en het oefenen van problemen op een whiteboard. Deze technieken helpen visuele leerlingen om informatie effectief te verwerken en te onthouden.

Ongeveer 65% van de leerlingen leert op deze manier, wat het de meest voorkomende leerstijl maakt. Het is belangrijk voor onderwijsprofessionals om deze voorkeur te herkennen en te benutten om het leren te verbeteren.

2. Auditief

Auditief is een methode waarbij informatie wordt verwerkt door het te horen. Het wordt vaak gezien als het tegenovergestelde van een visuele leerstijl, waarbij informatie beter wordt verwerkt door te zien.

Een auditieve leerling heeft bepaalde eigenschappen. Ze zijn goed in het onthouden van informatie die mondeling wordt gegeven en hebben vaak een talent voor talen. Ze leren efficiënter door te luisteren en te spreken, in plaats van te lezen en te schrijven.

Voorbeelden van leerstijlen en activiteiten die passen bij een auditieve leerstijl zijn discussies, groepsactiviteiten, luisteren naar lezingen en het gebruik van muziek of geluiden om kennis te versterken. Deze leerlingen profiteren ook van herhaling en het hardop reciteren van informatie.

Ongeveer 30% van de leerlingen heeft een auditieve leerstijl. Ze hebben vaak de neiging om informatie beter te onthouden als ze het horen, in plaats van als ze het zien. Dit betekent dat ze kunnen profiteren van onderwijsstrategieën die mondelinge instructies en discussies bevatten.

3. Lezen en schrijven

Lezen en schrijven leren wordt soms ook wel de tweede visuele stijl genoemd en valt daarmee onder de 65% van leerlingen die visueel leren als voorkeursstijl heeft. Leerlingen met deze voorkeur vertrouwen op lezen en schrijven als hun primaire manier van leren. Ze geven de voorkeur aan het leren van informatie door aantekeningen te lezen, hand-outs en studieboeken.

Ze profiteren van het maken van aantekeningen om informatie te onthouden en te leren en vinden het misschien gemakkelijker om zich schriftelijk uit te drukken dan mondeling.

Enkele veelvoorkomende leertechnieken en activiteiten voor lezen en schrijven leerlingen zijn onder andere het schrijven van samenvattingen of essays om het leren te versterken en het gebruik van flashcards met geschreven informatie. Ook kan het maken van overzichten of mindmaps om informatie te organiseren helpen bij deze vorm van leren.

4. Kinesthetisch

Kinesthetisch leren is een leerstijl waarbij een individu het meest efficiënt leert door fysieke activiteit en beweging. Kinesthetische leerlingen zijn over het algemeen praktisch ingesteld en gedijen goed bij het betrekken van al hun zintuigen tijdens hun studie.

Ze geven er de voorkeur aan informatie te leren via hands-on ervaringen, zoals experimenten, rollenspellen en het bouwen van modellen en kunnen moeite hebben met het begrijpen van informatie die aan hen wordt gepresenteerd door middel van lezingen of geschreven vorm.

Ze zijn vaak wiebelig en kunnen moeite hebben om lang stil te zitten, maar profiteren van multi-zintuiglijke leeromgevingen die beweging en fysieke activiteit omvatten en hebben vaak moeite met traditionele klaslokalen terwijl ze kunnen profiteren van meer interactieve en praktijkgerichte leerervaringen.

Enkele veelvoorkomende leertechnieken en activiteiten voor kinesthetische leerlingen zijn onder andere het deelnemen aan hands-on experimenten en activiteiten of rollenspellen en simulaties. Ook het bouwen van modellen of het creëren van fysieke representaties van concepten kan helpen.

Het wordt geschat dat kinesthetische leerlingen ongeveer 5% van alle leerlingen vertegenwoordigen. Dit betekent dat een relatief klein percentage van de leerlingen deze voorkeursstijl heeft bij het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden.

Het tegenovergestelde van hands-on leren is theoretisch leren, waarbij de nadruk ligt op abstracte concepten en het begrijpen van informatie zonder fysieke betrokkenheid of praktische toepassing.

Wat zijn de 3 leertypen in psychologie?

Psychologie onderscheidt drie leertypen: klassieke conditionering, operante conditionering en observationeel leren. Elk type betreft een unieke structuur.

Klassieke conditionering betreft het koppelen van een neutrale stimulus aan een stimulus die al een reactie oproept. Pavlov’s honden zijn een beroemd voorbeeld: het geluid van een bel werd geassocieerd met voeding, waardoor de honden leerden kwijlen bij het horen van de bel.

Loading...

Operante conditionering draait om gedragsmodificatie door beloningen en straffen. Gedrag dat wordt beloond, is waarschijnlijker om herhaald te worden, terwijl gestraft gedrag minder waarschijnlijk is.

Observationeel leren omvat het observeren en imiteren van gedrag van anderen. Het is een belangrijk onderdeel van sociaal leren, waarbij individuen strategieën en gedragingen leren door te kijken naar anderen.

Deze drie leertypen vormen de hoofdstructuur van de leertheorie in de psychologie. Ze helpen bij het begrijpen van hoe en waarom we leren zoals we doen. Elk type biedt een ander perspectief op het leerproces, maar ze zijn allemaal essentieel voor een volledig begrip van leren.

1. Klassieke conditionering

Klassieke conditionering is het proces waarbij een automatische, geconditioneerde reactie en stimuli worden gekoppeld (McSweeney & Murphy, 2014).

Bij leren werkt dit als volgt: een neutrale stimulus wordt gekoppeld aan een ongeconditioneerde stimulus. Na verloop van tijd leert het subject de neutrale stimulus te associëren met de ongeconditioneerde stimulus. Dit resulteert in een geconditioneerde reactie op de neutrale stimulus.

De term ‘klassieke conditionering’ komt van de Russische fysioloog Pavlov. Zijn beroemde experiment met een hond legde de basis voor dit type leren. Pavlov ontdekte dat zijn hond begon te kwijlen bij het horen van een bel, een reactie die werd gekoppeld aan het presenteren van voedsel. Dit staat nu bekend als Pavloviaanse conditionering.

2. Operante conditionering

Operante conditionering is een leerproces dat gedragingen betrekt bij de associatie van acties met consequenties. Het is een sleutelprincipe in gedragsmodificatie, waarbij beloningen (versterkingen) en straffen worden gebruikt om gedrag te veranderen. Deze vorm van leren, ook bekend als instrumenteel leren, hangt af van de omgeving en de gevolgen van gedrag.

Bij operante conditionering wordt gedrag dat wordt gevolgd door aangename gevolgen (beloningen) versterkt, terwijl gedrag dat wordt gevolgd door onaangename gevolgen (straffen) wordt verminderd. Dit verschilt van klassieke conditionering, waarbij een biologisch significante stimulus wordt gekoppeld aan een reflexieve respons. Operante conditionering betreft vrijwillige gedragingen, terwijl klassieke conditionering onvrijwillige reflexieve reacties betreft.

B.F. Skinner voerde meerdere experimenten uit met duiven om de principes van operante conditionering te demonstreren. Een van de meest bekende experimenten wordt vaak informeel “Bijgeloof in de Duif” genoemd. Duiven werden in een kooi geplaatst met een voedselbak. Het voedsel werd op regelmatige tijdstippen gegeven, ongeacht het gedrag van de duif.

Skinner merkte op dat de duiven na verloop van tijd willekeurige acties gingen associëren met de levering van voedsel. Dit leidde ertoe dat de duiven deze acties herhaalden, gelovend dat hun gedrag het voedsel deed verschijnen. Dit experiment toont aan dat gedragingen kunnen worden geconditioneerd, zelfs zonder een directe oorzaak-gevolgrelatie. Net als mensen kunnen duiven “bijgelovige” gedragingen ontwikkelen op basis van toevallige gebeurtenissen.

3. Observationeel leren

Observationeel leren is een vorm van leren die plaatsvindt door het observeren van het gedrag van anderen. Het is een belangrijk aspect van het sociaal leren en wordt verondersteld te leiden tot veranderingen in gedrag en kennis. Dit type leren vereist een model, zoals een leraar of een autoriteitsfiguur, wiens gedrag wordt geobserveerd en uiteindelijk overgenomen.

Bij observationeel leren speelt het proces van imitatie een cruciale rol. Het individu observeert het gedrag van het model, neemt dit gedrag in zich op en reproduceert het vervolgens. Dit proces wordt ook wel incorporatie genoemd. Het is een vorm van leren die een hoger niveau van cognitieve verwerking vereist, omdat het individu het gedrag van het model moet interpreteren en begrijpen om het te kunnen nabootsen.

In een klassieke studie van Bandura over imitatie leren, vertoonden kinderen die een model gestrafd zagen worden voor agressief gedrag, minder agressieve reacties dan kinderen die het model beloond zagen worden voor dergelijk gedrag, of dan degenen die het model noch beloond noch gestraft zagen worden.

Hoe kun je alle leer voorkeuren accomoderen in een formeel klaslokaal?

Om alle leer voorkeuren in de klas te accommoderen, is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen visueel, auditief, logisch, verbaal, kinesthetisch, interpersoonlijk en intrapersoonlijk leren. Dit betekent dat je meerdere leermethoden moet toepassen om aan de unieke behoeften van elke leerling te voldoen.

Een studie van Joyce, Showers (1989) toont aan dat we gemiddeld na drie dagen 10 tot 20% van een gesproken woord, slechts 10% van een geschreven woord, maar een verbazingwekkende 65% van een visueel beeld kunnen herinneren. Daarom moet de meest efficiënte kennisoverdracht alle materialen en leermethoden- gesproken, geschreven en visueel- op passende wijze omvatten.

Globale leerlingen zijn degenen die de voorkeur geven aan een overkoepelende benadering van leren, waarbij ze eerst het grote geheel zien voordat ze zich richten op specifieke details. Een combinatie van verschillende soorten leren kan ook hen het beste helpen.

Het is belangrijk om in formeel onderwijs een verscheidenheid aan leermethoden in lessen op te nemen om alle leerlingen te bereiken, ongeacht hun leerstijl. Dit kan betekenen dat ze taken ontwerpen die meerdere leerstijlen aanspreken, of dat ze verschillende instructiemethoden gebruiken om dezelfde informatie over te brengen.

Door dit te doen, kunnen docenten een leeromgeving creëren die boeiend, ondersteunend en effectief is voor alle leerlingen.

1. Visueel leren

Visueel leren in de klas is gelijk aan het VARK-model. Het houdt in dat studenten informatie beter begrijpen en onthouden door deze te zien. Dit kan bijvoorbeeld door middel van afbeeldingen, diagrammen, grafieken, video’s en andere visuele hulpmiddelen.

Educatieve tips voor dit type leren zijn onder andere het gebruik van mindmaps om complexe concepten te organiseren, het aanmoedigen van studenten om aantekeningen te maken met diagrammen en het gebruik van interactieve apps. Deze werken goed omdat ze de studenten helpen om de informatie beter te visualiseren en te onthouden. Sommige leerlingen zouden bijvoorbeeld een film over het onderwerp waarderen.

Volgens een studie van Kim et al. (2006) is het aantal visuele leerlingen onder studenten 80% in vergelijking met verbale leerlingen. Deze studie selecteerde studenten met een visuele leerstijl met behulp van de subjectieve maatregelen van de Felder-Silverman’s index van leerstijl (ILS).

2. Auditief leren

Auditief leren in de klas is ook hetzelfde als in het VARK-model. Auditief leren werkt door informatie te absorberen via het gehoor. Ze participeren actief in de klas en gebruiken vaak multimedia en opgenomen materiaal om complexe onderwerpen te begrijpen.

Enkele educatieve tips voor dit type leren zijn het gebruik van audio als leermiddel, het aanmoedigen van leerlingen om vragen te stellen en het houden van specifieke audiovisuele sessies. Deze strategieën werken goed omdat ze de leerlingen betrokken houden en hen helpen de stof gemakkelijker te absorberen. Muziek kan ook een krachtig hulpmiddel zijn, zoals het zingen van de informatie (in de kleuterklas wordt dit veel gedaan), net als het hardop herhalen van informatie om het beter te onthouden.

De studie van Robinson, K., & Summerfield, A. (1996) “Adult auditory learning and training. Ear and hearing” benadrukt het belang van het aanpassen van auditief leren aan de behoeften van de studenten, zoals hun cognitieve vaardigheden en zelfs eventueel gehoorverlies.

3. Logisch leren

Logisch leren is een leerstijl waarbij de leerling de voorkeur geeft aan gestructureerde materialen en duidelijke procedures. Dit type leren vereist een goede verbinding tussen informatie, waarbij het herkennen van patronen en het opzetten van categorieën belangrijk is. Logisch leren betreft ook het oplossen van puzzels en raadsels, het toepassen van analytisch denken en het ontwikkelen van kennis door het opstellen van classificaties en modellen.

Dit is vaak de leerstijl van een theoreticus. Theoretici genieten van het verzamelen van informatie en het trekken van conclusies. Ze zoeken naar logica en structuur in de dingen die ze leren. Ze hebben een voorkeur voor complexe ideeën en concepten, en hebben vaak een gemak met getallen en analytische vaardigheden. Theoretici hebben baat bij het actief deelnemen aan het leerproces, in plaats van passief informatie te ontvangen.

De reflectieve leerstijl is anders. Reflectieve leerlingen geven de voorkeur aan tijd om na te denken over nieuwe informatie en ideeën. Ze zijn vaak goed in het begrijpen van complexe informatie door deze op verschillende manieren te verwerken.

Educatieve tips voor deze leerstijlen zijn onder andere het zorgen voor duidelijke verwachtingen en eisen, het aanbieden van verschillende manieren om informatie te verwerken en het aanmoedigen van actieve deelname. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de leerstof op een gestructureerde manier wordt aangeboden, zodat logische en reflectieve leerlingen de informatie op hun eigen manier kunnen verwerken.

4. Verbaal leren

Verbaal leren betreft het opnemen van informatie via gesproken of geschreven woorden. Dit type leren omvat strategieën zoals lezen, schrijven, luisteren en spreken. Verbaal leren is cruciaal voor het begrijpen en onthouden van informatie, vooral in een educatieve setting.

Educatieve tips voor verbaal leren omvatten het aanmoedigen van discussies, het toewijzen van schrijfprojecten en het geven van lezingen. Deze methoden werken goed omdat ze de leerlingen actief betrekken bij het leerproces. Ze helpen de leerlingen om de informatie beter te onthouden door deze te verwerken en te herhalen.

Een visuele leerling verschilt van een verbale leerling in de manier waarop ze informatie verwerken. Visuele leerlingen hebben de neiging om beter te presteren wanneer ze informatie zien in de vorm van afbeeldingen, diagrammen of grafieken. Ze kunnen moeite hebben met louter verbale instructies.

Volgens de studie van Perlow, R., Jattuso, M., & Moore, D. (1997) “Role of Verbal Working Memory in Complex Skill Acquisition” is verbaal werkgeheugen gerelateerd aan de initiële prestaties bij het aanleren van complexe vaardigheden. Dit is gebaseerd op de cognitieve activiteiten die mensen uitvoeren bij het leren van complexe vaardigheden.

5. Kinesthetisch leren

Kinesthetisch leren in de klas is gelijk aan het VARK-model. Het helpt bij het verwerken van moeilijke informatie door het creëren van fysieke paden die verbinden met de inhoud.

Educatieve tips voor deze leertypen zijn onder andere het integreren van fysieke activiteiten in lessen, het gebruik van spelletjes om leren gemakkelijker te maken en het toepassen van tactiele ervaringen. Deze werken goed omdat ze de leerlingen betrekken bij het leerproces. Het is bekend dat het opnemen van beweging in het onderwijs helpt bij het versterken van het spiergeheugen en het verbeteren van de retentie.

Speelgoed is bijvoorbeeld een praktische vorm van kinesthetisch leren waarbij het kind kan voelen terwijl ze over concepten leren.

De studie “Kinesthetisch leren toegepast op wiskunde met behulp van Kinect” door Ayala, N., Mendívil, E., Salinas, P., & Rios, H. (2013) toont aan dat kinesthetisch leren een nieuwe ervaring in het onderwijs biedt. Het stelt studenten in staat om actie te ondernemen in het leerproces en beter wiskundige concepten, grafieken en formules te begrijpen.

6. Interpersoonlijk leren

Interpersoonlijk leren betreft het verwerven van kennis en vaardigheden door interactie met anderen. Het omvat groepswerk, discussies en peer tutoring. Dit type leren is effectief omdat het communicatie en samenwerking bevordert, wat helpt bij het begrijpen en onthouden van informatie.

Educatieve tips voor interpersoonlijk leren zijn onder andere het aanmoedigen van groepsactiviteiten en discussies. Deze werken goed omdat ze leerlingen in staat stellen verschillende perspectieven te ontwikkelen en te leren door interactie. Bovendien, door het incorporeren van peer tutoring, kunnen leerlingen complexe concepten beter begrijpen door ze aan anderen uit te leggen.

Interpersoonlijke leerlingen genieten van het leren over anderen. Ze gedijen in sociale situaties en halen voldoening uit het werken in groepen. Ze vinden het leuk om te debatteren en te discussiëren, en ze ontwikkelen een dieper begrip van een onderwerp door het interviewen van experts.

Volgens de studie “Inferential social learning: cognitive foundations of human social learning and teaching” van Gweon, H. (2021), kunnen zelfs jonge kinderen rijke inferenties trekken uit bewijs geleverd door anderen (sociaal leren) en informatief bewijs genereren dat anderen helpt leren (onderwijzen).

7. Intrapersoonlijk leren

Intrapersoonlijk leren is een proces waarbij individuen informatie opnemen, verwerken en begrijpen op een manier die aansluit bij hun persoonlijke overtuigingen, waarden en doelen. Deze leerders zijn onafhankelijk, hebben een scherp besef van zelf en zijn zich bewust van hun sterke en zwakke punten. Ze geven de voorkeur aan het zelfstandig doorlopen van leerprojecten en besteden tijd aan reflectie om hun leerproces te verbeteren.

Educatieve tips voor intrapersoonlijk leren omvatten het aanmoedigen van leerlingen om dagboeken bij te houden om hun gedachten, gevoelens en doelen bij te houden. Dit helpt hen hun leerstrategieën af te stemmen op hun sterke punten. Het bieden van tijd voor zelfreflectie kan ook effectief zijn, omdat het ze in staat stelt kritisch na te denken over hun leerproces en manieren te vinden om dit te verbeteren.

Volgens de studie “INTRAPERSONAL INTELLIGENCE AND MOTIVATION IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING” van Perez, M., & Ruz, N. (2014), kan een methodologie die de intrapersoonlijke intelligentie ontwikkelt studenten helpen zichzelf te kennen en deze kennis toe te passen om leerstrategieën te ontwikkelen op basis van hun sterke punten.

Wat is informeel leren?

Informeel leren is een vorm van leren die buiten een gestructureerde, formeel aangewezen onderwijs- of trainingsomgeving plaatsvindt. Het wordt gekenmerkt door zijn ongestructureerde aard en het ontbreken van duidelijke leerdoelen.

Informeel leren verwijst naar het leren dat plaatsvindt zonder een specifiek plan of organisatie, vaak onbedoeld of onbewust. Het kan gebeuren tijdens vrije tijd, door deelname aan forums, chatgroepen, coaching of zelfs door het bekijken van video’s of games.

Een voorbeeld van informeel leren is het leren door te doen, ook wel bekend als ervaringsleren. Dit is vaak informeel omdat het plaatsvindt buiten een gestructureerde onderwijsomgeving, zonder een duidelijke syllabus of leerdoelen. Het voordeel van dit soort leren is dat het de leerling helpt een dieper begrip en praktische kennis te ontwikkelen, omdat het leren plaatsvindt in een echte, praktische context.

Het spelen met speelgoed is een goed voorbeeld van leren in een informele setting zonder vooraf gestelde doelen.

Het onderzoek “Er moet een betere manier zijn om dit te doen: een kwalitatief onderzoek naar informeel leren onder instructieontwerpers” van Yanchar, S., & Hawkley, M. (2014) suggereert dat informeel leren een essentieel onderdeel is van de praktijk van instructieontwerp en een sleutelrol speelt in verschillende beroepen en contexten.

Hoe kan het kennen van je leerstijl je helpen?

Het kennen van je leerstijl kan je helpen door je begrip, methoden en technieken te verbeteren. Het is belangrijk om te weten dat je leerstijl niet bedoeld is om je te beperken, maar om je te helpen efficiënter te leren, te begrijpen, te werken en te leven. Dit is de kern van de studie “Learning Styles: An Overview” van Sood en Sarin (2021).

Het kennen van je leerstijl stelt je in staat om je leerervaring te optimaliseren en je academisch succes te vergroten. Het stelt je in staat om een gepersonaliseerde benadering te ontwikkelen die bij jou past, waardoor je frustraties minimaliseert en je leervermogen verbetert. Het helpt je ook om je motivatie te stimuleren en een gevoel van voldoening te ontwikkelen door te experimenteren met verschillende leerstijlen.

Wat zijn leerstijlen versus leer voorkeuren?

Leerstijlen verwijzen naar het concept dat individuen informatie beter verwerken wanneer deze op bepaalde manieren wordt gepresenteerd. Deze stijlen zijn vaak gecategoriseerd als visueel, auditief, lezen/schrijven en kinesthetisch. Leervoorkeuren daarentegen, hebben meer te maken met de context waarin iemand het liefst leert. Dit kan variëren van online leren tot leren in een groep, of van het kijken naar een video tot het lezen van een tekst.

Onderzoek toont aan dat leervoorkeuren sterker zijn dan leerstijlen. Dit komt omdat ze flexibeler zijn en beter kunnen worden aangepast aan de behoeften van verschillende individuen.

Het onderscheid tussen leerstijlen en leervoorkeuren is belangrijk voor een effectieve onderwijsbenadering. Door rekening te houden met beide aspecten, kan een meer omvattende leerervaring worden geboden.

Hoewel het idee van leerstijlen populair is, wordt het niet sterk ondersteund door bewijs. Veel onderzoekers stellen dat de focus op leerstijlen de aandacht kan afleiden van andere belangrijke aspecten van het leerproces.

Daarom is het belangrijk om niet alleen te focussen op de geprefereerde leerstijl van een individu, maar ook op hun leervoorkeuren. Dit kan helpen om een meer effectieve en op maat gemaakte leerervaring te bieden.

Hoe kunnen spellen inspelen op verschillende leerstijlen?

Spellen kunnen inspelen op verschillende leerstijlen door diverse elementen te integreren. Visuele leerlingen profiteren van heldere beelden en grafieken. Spellen kunnen visuele aanwijzingen en problemen bevatten om deze groep te helpen. Auditieve leerlingen worden betrokken door muziek, geluidseffecten en gesproken instructies. Kinesthetische leerlingen worden bediend door fysieke beweging in het spel te incorporeren, zoals dansen of manipulatieve activiteiten.

Door deze verschillende stijlen te combineren, kunnen spellen een effectieve en meeslepende leerervaring bieden.

Wat zijn de soorten leermogelijkheden voor kinderen?

Er zijn diverse leermogelijkheden, variërend in type en aanpak. Primaire leermogelijkheden voor kinderen omvatten online leren, waarbij verbindingen en informatie essentieel zijn voor begrip, en sociaal leren, waarbij leerlingen nieuwe ideeën opdoen door interactie met een groep of peer.

Logisch leren verwijst naar het herkennen van patronen en het gemakkelijk omgaan met getallen. Reflectief leren is een andere aanpak, waarbij het individu leert door ervaringen te absorberen, te reflecteren en te handelen.

Experientieel leren is een unieke methode waarbij het individu leert door te doen. Dit type leren is intrapersoonlijk en kan onafhankelijk worden uitgevoerd, waarbij de leerling veel tijd besteedt aan het begrijpen van de gevolgen van zijn acties.

Wat zijn de soorten leeromgevingen?

Er zijn verschillende leeromgevingen. Fysieke leeromgevingen zijn gestructureerde ruimtes zoals klaslokalen en universiteiten. Ze zijn georganiseerd om het leren te bevorderen en te verbeteren. Virtuele leeromgevingen zijn online ruimtes die digitaal leren mogelijk maken. Ze zijn belangrijk voor het bieden van flexibiliteit en toegankelijkheid.

Formele leeromgevingen zijn georganiseerd en gestructureerd, zoals training en onderwijs. Informele leeromgevingen vinden plaats buiten gestructureerde instellingen en omvatten persoonlijke levenservaringen. Sociale leeromgevingen benadrukken interacties en samenwerking om een gemeenschapsgevoel te creëren.

Het creëren van een bevorderlijke leeromgeving houdt rekening met de psychologische en emotionele klimaat, waarden en cultuur. Het biedt een ondersteunende en inclusieve sfeer. Beoordeling in leeromgevingen is continu en tijdig, met constructieve feedback om leerresultaten te verbeteren.

Het begrijpen van de verschillende soorten leeromgevingen is essentieel om te voldoen aan de behoeften van de leerlingen. Het betreft het bieden van de juiste ruimte voor verbetering en groei.

Wat zijn de belangrijkste pedagogische leerstijl theoretici?

De belangrijkste pedagogische leerstijl theoretici zijn onder andere de volgende.

 1. David Kolb: Ontwikkelde het ervaringslerenmodel, een cyclisch proces dat betonervaring, reflectieve observatie, abstracte conceptualisering en actieve experimentatie omvat. Kolb stelt dat individuen een voorkeur hebben voor een bepaalde leerstijl.
 2. Rita Dunn en Kenneth Dunn: Hun model benadrukt de invloed van sensorische kanalen en psychologische factoren op het leren. Ze suggereren dat leerlingen verschillende strategieën nodig hebben om informatie te verwerken.
 3. Marilee Sprenger: Haar theorie benadrukt het belang van differentiatie, rekening houdend met de verschillende manieren waarop leerlingen informatie ontvangen en verwerken. Ze stelt dat leraren hun instructie moeten aanpassen om aan de behoeften van de leerlingen te voldoen.
 4. Neil Fleming: Ontwikkelde het VARK-model, dat leerlingen categoriseert op basis van hun voorkeursmanier van informatie ontvangen: visueel, auditief, lezen/schrijven of kinesthetisch. Dit model wordt veel gebruikt in lerarenopleidingen.

Ondanks de prominente rol van deze modellen in het onderwijs, wordt hun effectiviteit recentelijk in twijfel getrokken. Onderzoek suggereert dat leraren flexibel moeten blijven en met pedagogiek hun onderwijsstijl moeten aanpassen om aan de uiteenlopende behoeften van leerlingen te voldoen.

Altijd wat te doen voor de vakantie of regenachtige dag?

Speelkeuze heeft nu de ultieme doeboek collectie, met meer dan 60 pagina's aan leuke kleurplaten en educatieve puzzels.

Joost Nusselder, de oprichter van speelkeuze.nl is een content marketer, vader en houdt van het uitproberen van nieuw speelgoed. Hij kwam als kind al in aanraking met alles rondom spellen toen zijn moeder de Tinnen Soldaat begon in Ede. Nu maakt hij samen met zijn team hulpvaardige blog artikelen om trouwe lezers te helpen bij leuke speel ideetjes.