Wat zijn peuterspeelzalen: Definitie, leeftijd, mijlpalen, spelen

Ik schrijf deze artikelen met veel plezier voor mijn lezers, jullie. Ik accepteer geen betaling voor het schrijven van reviews, mijn mening over producten is die van mijzelf, maar als je mijn aanbevelingen nuttig vindt en je uiteindelijk iets koopt via een van de links kan ik daar mogelijk een commissie over ontvangen. Meer informatie

Altijd wat te doen voor de vakantie of regenachtige dag?

Speelkeuze heeft nu de ultieme doeboek collectie, met meer dan 60 pagina's aan leuke kleurplaten en educatieve puzzels.

Een peuterspeelzaal is een educatieve instelling waar jonge kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs. In peuterspeelzalen worden activiteiten en leerervaringen aangeboden die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud.

Kinderen leren spelenderwijs door middel van kunst, ambacht, muziek, beweging en verhaaltijd waarbij ook dutjestijd wordt aangeboden.

Peuter leeftijden en ontwikkelingsfasen helpen ouders en opvoeders om de ontwikkelingsmijlpalen van een kind te volgen. Dit omvat fysieke, cognitieve, sociale en emotionele mijlpalen die kinderen bereiken op bepaalde leeftijden en fasen.

Peuterspeelzalen moeten belangrijke veiligheidsmaatregelen nemen, zoals buitenveiligheid, veilige binnenruimtes en klasveiligheidstips. Ouders moeten peuters ook de basisveiligheidsregels leren en ervoor zorgen dat het huis veilig is.

Het aanleren van veiligheidsregels vermindert het risico op onbedoelde verwondingen en verbetert het veiligheidsgedrag van peuters.

Het speelgoed in een peuterschool moet de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen, zoals cognitieve ontwikkeling, probleemoplossende vaardigheden, fijne en grove motoriek, taalontwikkeling, woordenschat, communicatievaardigheden en sociale vaardigheden.

Twee verschillende groepen in een peuterspeelzaal

Van peuter naar kleuter doeboek collectie

Educatieve spelletjes en kleurplaten voor 3 t/m 6 jaar

Dit e-book, samen met de bijbehorende printables, zal je peuter en kleuter heel erg leuk vinden. In elke fase van de ontwikkeling kan hij of zij er lekker mee spelen, samen met mama en papa.

Koop bij Bol.com

Wat is een peuterspeelzaal?

Een peuterspeelzaal is een educatieve instelling waar jonge kinderen worden voorbereid op het basisonderwijs. In Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn er peuterspeelzalen van 2,5 tot 5,5 jaar oud. In Nederland is dit van 2,5 tot 4 jaar waarna kinderen naar de kleuterschool gaan.

Deze kinderdagverblijven bieden activiteiten en leerervaringen aan die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen, zoals spelenderwijs leren, kunst en ambacht, muziek en beweging, en verhaaltijd.

De indeling van het klaslokaal en dutjes zijn belangrijk, en ja, peuterscholen hebben meestal nog steeds dutjestijd.

Wat is een typische peuterspeelzaal indeling?

Een typische indeling van een peuterspeelzaal is erop gericht om kinderen te laten weten welke materialen beschikbaar zijn en om de interessegebieden zorgvuldig te kiezen. Belangrijke overwegingen zijn onder andere gezondheid en veiligheid, ruimte voor kinderen om te spelen, en flexibiliteit om aan veranderende behoeften te voldoen.

Heeft een peuterspeelzaal dutjestijd?

Ja, op de meeste peuterspeelzalen is er een rustmoment omdat het essentieel is voor jonge kinderen om te kunnen rusten en opladen, zodat ze klaar zijn om te leren en te spelen gedurende de dag. De duur van het dutje varieert afhankelijk van de leeftijd en hoe lang ze de vorige nacht hebben geslapen. Peuters hebben over het algemeen een dutje nodig omdat ze rust nodig hebben.

Er is een groeiende heroverweging gaande in sommige instellingen met betrekking tot het gebruik van dutjes op peuterspeelzalen. Een studie genaamd “The Effects of Napping on Cognitive Function in Preschoolers” (Lam, J., Mahone, E., Mason, T., & Scharf, S., 2011) toont aan dat dutjes overdag eigenlijk negatief gecorreleerd zijn met neurocognitieve functie bij peuters.

Uit de resultaten blijkt dat doordeweeks dutten in verband wordt gebracht met lagere woordenschat en aandachtsspanne, terwijl nachtelijke slaap juist positief is voor cognitieve prestaties.

Hoe in de geschiedenis is het kinderdagverblijf begonnen?

Kinderdagverblijven begonnen lang geleden. Elizabeth Peabody richtte in 1860 de eerste peuterspeelzaal in Amerika op, gebaseerd op het Engelse taal kleuterschoolconcept. In 1870 werd de eerste gratis peuterspeelzaal in Amerika opgericht door Conrad Poppenhusen, een Duitse industrieel en filantroop.

In 1873 werd de eerste publiek gefinancierde peuterspeelzaal in de Verenigde Staten opgericht in St. Louis door Susan Blow. Vanaf 1916 begonnen coöperatieve peuterspeelzalen in Amerika gemeengoed te worden in het hele land. Dit was anders dan de dagopvangen die officieus al langer bestonden.

Hoe verhoudt een peuterspeelzaal zich tot een dagopvang?

Peuterspeelzalen en dagopvangen zijn voor ongeveer dezelfde leeftijdsgroep, maar er zijn verschillen.

De peuterspeelzaal richt zich op vroeg leren en academicische ontwikkeling, volgt een voorgeschreven curriculum en neemt school serieus. Kinderdagverblijven accepteren kinderen van verschillende leeftijden, bieden flexibele opvangopties en hebben een speelsere benadering van lesgeven.

Wat is een typisch peuterspeelzaal leraar salaris?

 • Een peuterleid(st)er verdient doorgaans jaarlijks tussen de 23.800 en 75.800 pond in het Verenigd Koninkrijk, met een gemiddelde van 48.600 pond. In steden als Manchester en Guildford verdienen peuterleid(st)ers respectievelijk gemiddeld 13,10 en 11,41 pond per uur.
 • In Californië varieert het gemiddelde jaarsalaris voor peuterleid(st)ers van $37.080 tot $45.980, met een gemiddeld uurloon van $19,25 tot $22. In de rest van de Verenigde Staten ligt het gemiddelde jaarsalaris gemiddeld lager, tussen $29.000 en $47.960, met een gemiddeld uurloon van $14 tot $23.
 • In Nederland verdient een peuterleid(st)er gemiddeld €31.090 per jaar en €15 per uur.

Welke leeftijd is een peuterschool leerling?

De leeftijdsgroep van een peuterschool leerling varieert tussen 2,5 en 4 jaar. Een peuterschool leeftijden en fasen diagram helpt ouders en opvoeders bij het volgen van de ontwikkelingsmijlpalen van het kind.

Het diagram omvat typisch fysieke, cognitieve, sociale en emotionele mijlpalen die kinderen bereiken op bepaalde leeftijden en fasen.

Volgens de Center for Disease Control and Prevention, Unipage en Iamsterdam.com zijn in Amerika de typische peuterschool leeftijden tussen 2,5 en 5 jaar oud, in het VK begint het kleuteronderwijs tussen 2 en 3 jaar en eindigt op 5 jaar oud, terwijl in Nederland peuters tussen 2 en 4 jaar oud zijn.

Diagram met de leeftijd van peuterschool kinderen en hun ontwikkelingsniveau

Wat zijn de ontwikkelingsmijlpalen voor peuterschool leerlingen?

De ontwikkelingsmijlpalen voor peuters zijn.

 • Springen over obstakels
 • Een bal vangen
 • Op één voet hoppen
 • Balanceren op één voet gedurende 5 seconden
 • Vooruit en achteruit lopen op de hielen in een rechte lijn
 • Een cirkel, kruis en vierkant tekenen
 • Een persoon tekenen met lichaamsdelen
 • Gebruik maken van een schaar om recht te knippen
 • Zichzelf aankleden en uitkleden met een beetje hulp
 • Zinnen spreken en woorden vertellen
 • Begrip hebben van tellen en cijfers
 • Objecten sorteren op vorm en kleur
 • Letters en cijfers herkennen

Er zijn formele en informele beoordelingen voor peuters. Formele beoordelingen omvatten gestandaardiseerde tests en vooraf geplande vragenlijsten die kinderen invullen om hun voortgang in belangrijke gebieden te beoordelen. Deze beoordelingen worden beoordeeld en gescoord aan de hand van benchmarks.

Checklist voor de ontwikkelmijlpalen van voorschoolse kinderen

Is er een peuterspeelzaal curriculum?

Een peuterprogramma omvat een scala aan activiteiten en onderwerpen, zoals kleuren, vormen, letters, sociale schoolbereidheidsvaardigheden, basis wiskundige concepten, wetenschappelijke concepten, kunst- en muziekactiviteiten, fysieke activiteiten, sociale en emotionele ontwikkeling, taal- en geletterdheid, wiskunde, wetenschap, sociale studies, creatieve kunsten, technologie en interactie met de natuur.

Er is geen formeel curriculum, maar speelgebaseerd leren past hierin door:

1. Het bieden van begeleide speelervaringen.
2. Het toepassen van een speelse leerbenadering.
3. Het personaliseren en differentiëren van leren.
4. Het bieden van hands-on, leeftijdsgebonden leeruitnodigingen.
5. Het toestaan dat kinderen activiteiten kiezen op basis van hun interesses.
6. Het aanmoedigen van interactie met de omgeving.

Deze benaderingen benadrukken het belang van spelen voor de groei en ontwikkeling van kinderen en helpen kinderen academische, sociale en emotionele vaardigheden te leren en te oefenen.

Is er een formele voorschoolse beoordeling?

Nee, er is geen verplichte voorschoolse beoordeling, maar er zijn verschillende soorten met hun formele namen. Voorbeelden zijn observatie, ouderbetrokkenheid, portfolio’s, checklists, rubrics, tests en Gold-formative assessment.

Deze beoordelingen variëren in formaliteit en kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling en voortgang van kinderen te beoordelen op verschillende gebieden zoals sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek.

Is er een formeel voorschoolse afstudeerceremonie zoals bij de basisschool?

Nee, er is geen formele afstudeerceremonie voor de peuterschool, maar er zijn wel mogelijkheden voor feestjes met liedjes, activiteiten en cadeautjes.

Denk aan versieringen, knutselwerkjes, diploma’s, prijzen, gedichten, speeches en liedjes om ouders en leraren te helpen een memorabele en betekenisvolle afstudeerceremonie voor de jongste leerlingen te plannen. Een scrapbook is een geweldige manier om herinneringen en mijlpalen van de peuterjaren te bewaren.

Zo kun je vieren dat ze klaar zijn voor hun academische ontwikkeling in de basisschool.

Hoe kunnen peuterspeelzalen kind veiligheid adresseren?

Peuterspeelzalen moeten deze belangrijke veiligheidsmaatregelen implementeren:
1. Buitenveiligheid: Ouders en leerkrachten moeten voorzichtig zijn bij het toestaan van kinderen om op tricycles op de stoep te rijden en ervoor zorgen dat buiten speeltoestellen geschikt zijn voor peuters.
2. Veilige omgevingen: Leerkrachten moeten binnenruimtes creëren met leeftijdsgericht meubilair en veiligheidsvergrendelingen gebruiken om ervoor te zorgen dat peuters veilig kunnen verkennen.
3. Klasveiligheidstips: Leerkrachten moeten gevaarlijke benodigdheden buiten bereik van kinderen houden, handen wassen en oefenen met noodprocedures.
4. Basisveiligheidsregels: Ouders moeten hun peuters leren om basisveiligheidsregels te volgen, zoals stoppen, kijken en luisteren voordat ze een straat oversteken en het dragen van een helm bij het fietsen of steppen.
5. Veiligheid in huis: Ouders moeten deuropeningen naar gevaarlijke gebieden vergrendelen, zoals kelders en zolders, en veiligheidspoortjes en raambeveiliging gebruiken.

Het waarborgen van de veiligheid van peuters is van groot belang in de vroege kinderjaren. Een studie (Zhou et al., 2019) toont aan dat het aanleren van veiligheidsregels aan kinderen door ouders een positief effect heeft.

Het onderzoek toont aan dat het aanleren van veiligheidsregels door zowel moeders als vaders significant geassocieerd is met een vermindering van het risico op onbedoelde verwondingen bij peuters. Bovendien verbetert het aanleren van veiligheidsregels ook het veiligheidsgedrag van het kind.

Welk soort speelgoed zijn geschikt voor een peuterspeelzaal omgeving?

Peuterschool speelgoed moet de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen die nodig zijn voor de basisschool. Het speelgoed moet de cognitieve ontwikkeling, probleemoplossende vaardigheden, ruimtelijk bewustzijn, kritisch denken, fijne motoriek en schrijfvaardigheden bevorderen.

Daarnaast moedigt speelgoed de grove motoriek en fysieke activiteit aan, wat de lichamelijke fitheid bevordert. Speelgoed helpt ook bij de taalontwikkeling, woordenschat, communicatievaardigheden en sociale vaardigheden.

Geschikt speelgoed voor de peuterschool zijn puzzels, bouwblokken, overtrekborden, boeken, poppen en bordspellen. Speelkeukens zijn het beste speelgoed voor voorschoolse kinderen, omdat ze lang meegaan en kinderen leren over de wereld om hen heen, terwijl ze ook lekker creatief kunnen zijn.

Hoe kan knutselen peuterspeelzalen helpen bij hun educatieve doelen?

Knutselen kan peuterscholen ook helpen bij het behalen van hun educatieve doelen door het verfijnen van de motorische vaardigheden van kinderen. Het vasthouden van potloden, krijtjes, gereedschap, stiften en verfkwasten helpt bij het latere schrijven en typen.

Daarnaast moedigen kunst- en knutselactiviteiten creativiteit en verbeeldingskracht aan, wat belangrijke levensvaardigheden ontwikkelt, zoals probleemoplossend vermogen.

Knutselen kan ook helpen bij het versterken van de relatie tussen kinderen en hun ouders tijdens speciale gelegenheden zoals Vaderdag, Moederdag en Pasen. Het maken van knutselwerkjes biedt een leuke en interactieve manier voor kinderen om te oefenen met fijne motoriek en probleemoplossend vermogen.

Bovendien bevordert het maken van kunstwerken het zelfvertrouwen van kinderen en helpt het hen bij het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, zoals het volgen van verbale instructies en het leren van nieuwe woordenschat.

Hoe kunnen peuterspeelzalen boeken gebruiken in hun curriculum?

Peuterspeelzalen kunnen boeken op verschillende manieren gebruiken. Leerkrachten lezen boeken voor aan kleuters om taal- en geletterdheidsvaardigheden te ontwikkelen. Ze gebruiken boeken als startpunt voor verhalenactiviteiten, thematische eenheden en literatuurcentra. Ook betrekken ze ouders bij het leesproces en kiezen ze boeken die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kleuters, hun interesses en het curriculum.

Altijd wat te doen voor de vakantie of regenachtige dag?

Speelkeuze heeft nu de ultieme doeboek collectie, met meer dan 60 pagina's aan leuke kleurplaten en educatieve puzzels.

Joost Nusselder, de oprichter van speelkeuze.nl is een content marketer, vader en houdt van het uitproberen van nieuw speelgoed. Hij kwam als kind al in aanraking met alles rondom spellen toen zijn moeder de Tinnen Soldaat begon in Ede. Nu maakt hij samen met zijn team hulpvaardige blog artikelen om trouwe lezers te helpen bij leuke speel ideetjes.